ไฟลท์ เอ็คซ์พีเรียนซ์ กรุงเทพมหานคร จำลองการบิน ราคาพิเศษ

สอบถามเพิ่มเติม

โทรLineFB

สถานที่ / คำบรรยาย

 • ” ไฟลท์ เอ็คซ์พีเรียนซ์ (ประเทศไทย) ” เป็นสาขาล่าสุดของไฟลท์ เอ็คพีเรียซ์ที่มีถึง6สาขาจากทั่วโลก สัมผัสประสบการณ์ในห้องจำลองการบิน แบบซิมมูเลเตอร์ (Simulator) ที่จะได้รับประสบการณ์การบินที่เสมือนจริงบนเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800NG อุปกรณ์ถูกออกแบบและจำลองให้เหมือนห้องนักบิน มีจอภาพ 180 องศาระบบภาพแบบ Hi-Def (HD)
 • รวมไปถึงการออกแบบเก้าอี้นักบินแบบสั่นที่จะรู้สึกเหมือนทำการบินจริงๆ ห้องจำลองการบินได้รับการยอมรับให้สามารถใช้ฝึกอบรมนักบินจริง โดยผ่านการรับรองจาก CASA และ NZCAA จากสายการบินในประเทศออสเตรเลีย และยังได้รับการรับรองเครื่องช่วยฝึกวิธีการบิน Flight Procedures Trainer Certificate ระดับ 6 จากสำนักมาตรฐานการบิน กรมบินพลเรือนอีกด้วย
 • *การจำลองการบินแบบซิมมูเลเตอร์ (Simulator) เป็นการจำลองการบินเสมือนจริง ระบบการสั่น รวมไปถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆ เช่น หิมะตก หรือ สภาพการบินที่ไม่ปกติ

Flight Experience ห้องเครือง

Flight Experience นักบินกำลังทำการจองการบิน

Flight Experience เครืองมือขับเรือ

การจำลองการบินสามารถเลือกสนามบินจำลองการขึ้นลงของเครื่องได้มากกว่า 24,000 แห่งจากทั่วโลก รวมไปถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ทั้งกวางวัน กลางคืน หรือ ฝนตกได้ตามความต้องการ ก่อนจะเข้าห้องจำลองการบินต้องได้รับการอบรมประมาณ 5-10 นาที ระหว่างการจำลองการบินจะมีผู้ช่วยนักบินที่เป็นนักบินจริงๆช่วยสอน

ทั้งการบังคับเครื่องบิน, การ take off, การรักษาระดับความสูง และการแก้สถานการณ์ต่างๆระหว่างจำลองการบิน

การจำลองการบินสามารถเลือกสนามบินจำลองการขึ้นลงของเครื่องได้มากกว่า 24,000 แห่งจากทั่วโลก รวมไปถึงการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ทั้งกวางวัน กลางคืน หรือ ฝนตกได้ตามความต้องการ ก่อนจะเข้าห้องจำลองการบินต้องได้รับการอบรมประมาณ 5-10 นาที ระหว่างการจำลองการบินจะมีผู้ช่วยนักบินที่เป็นนักบินจริงๆช่วยสอน ทั้งการบังคับเครื่องบิน, การ take off, การรักษาระดับความสูง และการแก้สถานการณ์ต่างๆระหว่างจำลองการบิน

flightexperience เกียทดการจำลองเครืองบิน

flightexperience แผงควรคุม

การจำลองการบินแบบ ซิมมูเลเตอร์ (Simulator) ที่จำลองการบินเสมือนจริง ทั้งเสียง การเครื่องไหว สถานการณ์และสภาพอากาศต่างๆ รวมไปถึงระดับความดันที่จะให้ความรู้สึกหูอื้อ และ การออกแบบเก้าอี้นักบินแบบสั่นจะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขับเครื่องบินจริงๆ

นอกจากนี้ยังมีจอภาพ 180 องศาระบบภาพแบบ Hi-Def (HD) ที่มีความระเอียดคมชัดสูง สามารถเห็นแผนผัง ภูมิศาสตร์ และสถานที่ต่างๆเพิ่มความเสมือนจริงให้กับการจำลองการบินมากยิ่งขึ้น

การเดินทาง 

โดย BTS

ถ้าเดินทางมาโดย BTS ให้ลงที่ สถานีเอกมัย และออกที่ทางออก 4

รถยนต์ส่วนตัว

โดยรถยนต์ส่วนตัว

โปรแกรม

 • เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00น.-22.00น.
 • จำลองการบินบนเครื่องบินโบอิ้ง 737-800NG กับแพ็คเกจการบิน 6 โปรแกรมให้เลือกใช้บริการ
 • Scenic Flight เป็นการจำลองการบินแบบบินวนอยู่รอบๆสนามบินที่เราเลือก ประมาณ 30 นาที
 • City Circuits เป็นการจำลองการบินแบบบินจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่ง ประมาณ 45 นาที
 • City Flyer เป็นการจำลองการบินแบบจำลองสถานการณ์ต่างๆ ประมาณ 60 นาที
 • Ultimate experience เป็นการจำลองการบินแบบสวมบทบาทเป็นนักบินจริงๆ ตั้งแต่การประชุมจนถึงการทำการบิน ประมาณ 90 นาที
 • 60 minutes dual เป็นการจำลองการบินแบบแชร์ประสบการณ์การบินกับครอบครัวหรือเพื่อน
 • 90 minutes dual เป็นการจำลองการบินแบบแข่งขันระหว่างตัวคุณกับเพื่อน (ผู้แข่งจะได้รับ 45 นาทีสำหรับการแข่งบังคับให้บินเข้า-ออกสนามบิน ที่มีให้เลือกถึง 24,000 แห่งจากทั่วโลก)

ราคา

Scenic Flight (30 นาที) ราคา 4,550 บาท

City Circuits (45 นาที) ราคา 5,750 บาท

City Flyer (60 นาที) ราคา 6,900 บาท

Ultimate experience (90 นาที) ราคา 9,550 บาท

60 minutes dual ราคา 7,700 บาท

90 minutes dual ราคา 10,700 บาท

*ราคาสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป (อายุ 8 ปีขึ้นไปถึงสามารถเข้าใช้บริการได้)