>> ค่าเข้าชมสวนนงนุช และ ข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยว <<

สวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งการชมสวนสวยระดับโลก และโชว์วัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงโชว์ช้างแสนรู้   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมักถาม สวนนงนุช พัทยา ค่าเข้าชม อย่างไรบ้าง ดังนั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่า  สวน นงนุช ราคา ในรูปแบบแพ็คเก็ตแบบไหนบ้าง ที่ตรงความต้องการของคุณ

แพ็ดเก็ตแบบที่ 1 เฉพาะ ค่าเข้าชมสวนนงนุช ผ่านประตู

ราคาชาวไทย         * ผู้ใหญ่   ราคา 140 บาท  ราคา  walk in  150 บาท

                       * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร)   walk in 80 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    * ผู้ใหญ่  ราคา 350 บาท ราคา  walk in   500 บาท

                        * เด็กกำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร ราคา 250 บาทราคา  walk in  300 บาท

แพ็ดเก็ตแบบที่ 2 ค่าเข้าชมสวนนงนุช ผ่านประตู รวมค่าชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง

ราคาคนไทย          * ผู้ใหญ่    ราคา 340 บาท ราคาwalk in  400 บาท

                        * เด็ก  (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 200 บาท ราคา walk in  250 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 500 บาท ราคา  walk in  800 บาท

                          * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 400 บาท ราคาwalk in  600 บาท

แพ็คเก็ตที่  3 ค่าเข้าชมสวนนงนุช ประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง  พร้อมอาหารกลางวันแบบ  International Buffet Menu

ราคาชาวไทย         * ผู้ใหญ่  ราคา 600 บาท ราคา  walk in ราคา  750 บาท

                         * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร)  ราคา 350 บาท ราคา walk in ราคา 500 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 700 บาท ราคา  walk in 1,200 บาท

                        * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 500 บาท ราคา  walk in  800 บาท

แพ็คเก็ตที่ 4  ค่าเข้าชมสวนนงนุช ผ่านประตู ค่าชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม และ ชมโชว์ช้าง พร้อมอาหารกลางวันแบบ International Buffet Menu หรือ อาหารมื้อเย็นอาหารเย็นแบบ Seafood Set Menu มื้อใดมื้อหนึ่ง( ซึ่งแพ็คเก็ตนี้ จะรับจองขั้นต่ำจำนวนตั้งแต่  6 ท่าน ขึ้นไป  )

ราคาคนไทย          * ผู้ใหญ่  ราคา 720 บาท ราคา  walk in ราคา 750 บาท

                  * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 480 บาท  ราคาwalk in  500 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 850 บาท ราคา  walk in ราคา 1,200 บาท

                  * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 650 บาท ราคา  walk in  800 บาท

แพ็คเก็ตที่ 5  ค่าเข้าชมสวนนงนุช ผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง + รถรับส่งไปกลับ พัทยา  สวนนงนุช

ราคาคนไทย          * ผู้ใหญ่   ราคา 720 บาท ราคา  walk in 1,200 บาท

                   * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 480 บาท ราคา walk in  600 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 800 บาท ราคา  walk in   1,200 บาท

                    * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร)   ราคา 500 บาท ราคา walk in   600 บาท

แพ็คเก็ตที่ 6 ค่าเข้าชมสวนนงนุช ผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง รวมอาหารกลางวัน  แบบInternational Buffet Menu และค่ารถรับส่ง ไปกลับพัทยา – สวนนงนุช

ราคาชาวไทย         * ผู้ใหญ่  ราคา 1,000 บาท ราคา  walk in  1,500 บาท

                    * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 700 บาท ราคา  walk in 750 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 1,000 บาท ราคา  walk in 1,500 บาท

                    * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 700 บาท ราคา  walk in ราคา 750 บาท

หมายเหตุ เกี่ยวกับ สวน นงนุช พัทยา ค่า เข้าชม :

1. เด็กที่สูงระหว่าง 90-130 ซม. เสียราคาเด็ก

2.เด็กที่สูงน้อยกว่า 90 ซม. ฟรีค่าผ่านประตู และค่าชมโชว์

 ส่วน แพ็ดเก็ตที่มีรายการอาหาร หากเด็กตัวเล็กมากจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ห้องอาหารมื้อนั้นๆ แต่หากถือเป็นเด็กโตที่อยู่ในเกณฑ์ 90-130 ซม. ก็จะเสียในราคาเด็ก ( ทั้งเด็กไทยและเด็กชาวต่างชาติ )

3. ราคาค่าเข้าชมในแพ็ดเก็ตต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ ขึ้นอยู่กับ บริษัททัวร์ที่คุณซื้อบัตรเข้าชม

4. หลัง 31 ตุลาคม 2559 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา

5. ทางที่ดีที่สุด หากคุณจะไปเที่ยวเองโดยไม่ผ่านทัวร์ สามารถโทรติดต่อสอบถามราคาที่แน่นอนจากส่วนงานขายบัตรผ่านประตูของส่วนนงนุช พัทยา ก่อนเดินทางไป เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวัง ในการเที่ยวชม สวนนงนุช พัทยา เนื่องจาก สวนนงนุช มีขนาดกว้างใหญ่ และมีกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังสำหรับนักเที่ยวดังนี้ค่ะ

                1. หากคุณมีเด็ก ลูกหลาน เข้าไปเที่ยวชมสวนด้วย ควรดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันเด็กหาย หรือเด็กพลัดหลงในสถานที่ท่องเที่ยว ควรเขียนชื่อเด็ก ชื่อผุ้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่ติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก

                2. ระวังดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของท่านอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก สวนนงนุช พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้

                3. ควรนำน้ำดื่มติดตัวเข้าไปขณะเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวใน สวนนงนุช พัทยา ด้วย เพราะถึงแม้จะมีต้นไม้เยอะอย่างไร แต่บ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน เดินชมสวนนานๆเข้าอาจสูญเสียเหงื่อ ควรดื่มน้ำชดเชย

                4. ดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด เมื่อเข้าสู้การแสดงบริเวณโรงช้าง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]