>> สวนนงนุช พัทยา ค่า เข้าชม  และข้อควรระวังสำหรับการท่องเที่ยว <<

สวนนงนุชพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งการชมสวนสวยระดับโลก และโชว์วัฒนธรรม 4 ภาค การแสดงโชว์ช้างแสนรู้   นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมักถาม สวนนงนุช พัทยา ค่าเข้าชม อย่างไรบ้าง ดังนั้นมาดูกันเลยดีกว่าว่า  สวน นงนุช พัทยา ค่า เข้าชม ในรูปแบบแพ็คเก็ตแบบไหนบ้าง ที่ตรงความต้องการของคุณ

แพ็ดเก็ตแบบที่ 1 เฉพาะค่าบัตรผ่านประตู

หาราคาส่วนลดสวนนงนนุช

ราคาชาวไทย         * ผู้ใหญ่   ราคา 200  บาท  ราคา  walk in  200 บาท

                            * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 180 บาท  walk in 200 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    * ผู้ใหญ่  ราคา 400 บาท ราคา  walk in   500 บาท

                        * เด็กกำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร ราคา 300 บาทราคา  walk in  500 บาท

แพ็ดเก็ตแบบที่ 2 ค่าบัตรผ่านประตู รวมค่าชมโชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง

ราคาชาวไทย         * ผู้ใหญ่   ราคา 330 บาท  ราคา  walk in  400 บาท

                       * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 250 บาท  walk in 400 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    * ผู้ใหญ่  ราคา 650 บาท ราคา  walk in  800 บาท

                        * เด็กกำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร ราคา 550 บาทราคา  walk in  800 บาท

แพ็คเก็ตที่  3 บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง  พร้อมอาหารกลางวันแบบ  International Buffet Menu

ราคาชาวไทย     * ผู้ใหญ่  ราคา 580 บาท ราคา  walk in ราคา  650 บาท

                         * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร)  ราคา 400 บาท ราคา walk in ราคา 650 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 1,000 บาท ราคา  walk in 1,200 บาท

                             * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 500 บาท ราคา  walk in  1,200 บาท

แพ็คเก็ตที่ 4  บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง + รถรับส่งไปกลับ พัทยา  สวนนงนุช

ราคาคนไทย          * ผู้ใหญ่  ราคา 750 บาท ราคา  walk in ราคา 1,200 บาท

                  * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 600 บาท  ราคาwalk in  1,200 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 900 บาท ราคา  walk in ราคา 1,200 บาท

                  * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 850 บาท ราคา  walk in  1,200 บาท

แพ็คเก็ตที่ 6 บัตรผ่านประตู+โชว์ศิลปวัฒนธรรม และ โชว์ช้าง รวมอาหารกลางวัน  แบบInternational Buffet Menu และค่ารถรับส่ง ไปกลับพัทยา – สวนนงนุช

ราคาคนไทย          * ผู้ใหญ่  ราคา 1,000 บาท ราคา  walk in ราคา 1,500 บาท

                  * เด็ก(กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 750 บาท  ราคาwalk in  1,500 บาท

ราคาชาวต่างชาติ    *ผู้ใหญ่  ราคา 1,100 บาท ราคา  walk in ราคา 1,500 บาท

                  * เด็ก (กำหนดความสูง ระหว่าง 90-130 เซนติเมตร) ราคา 1,100 บาท ราคา  walk in  1,500 บาท

หมายเหตุ เกี่ยวกับ สวน นงนุช พัทยา ค่า เข้าชม :

1. เด็กที่สูงระหว่าง 90-130 ซม. เสียราคาเด็ก

2.เด็กที่สูงน้อยกว่า 90 ซม. ฟรีค่าผ่านประตู และค่าชมโชว์

 ส่วน แพ็ดเก็ตที่มีรายการอาหาร หากเด็กตัวเล็กมากจะไม่มีค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ห้องอาหารมื้อนั้นๆ แต่หากถือเป็นเด็กโตที่อยู่ในเกณฑ์ 90-130 ซม. ก็จะเสียในราคาเด็ก ( ทั้งเด็กไทยและเด็กชาวต่างชาติ )

3. ราคาค่าเข้าชมในแพ็ดเก็ตต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ ขึ้นอยู่กับ บริษัททัวร์ที่คุณซื้อบัตรเข้าชม

4. หลัง 31 ตุลาคม 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา

5. ทางที่ดีที่สุด หากคุณจะไปเที่ยวเองโดยไม่ผ่านทัวร์ สามารถโทรติดต่อสอบถามราคาที่แน่นอนจากส่วนงานขายบัตรผ่านประตูของส่วนนงนุช พัทยา ก่อนเดินทางไป เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมค่าใช้จ่าย

ข้อควรระวัง ในการเที่ยวชม สวนนงนุช พัทยา เนื่องจาก สวนนงนุช มีขนาดกว้างใหญ่ และมีกิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังสำหรับนักเที่ยวดังนี้ค่ะ

                1. หากคุณมีเด็ก ลูกหลาน เข้าไปเที่ยวชมสวนด้วย ควรดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ทางที่ดีที่สุด เพื่อป้องกันเด็กหาย หรือเด็กพลัดหลงในสถานที่ท่องเที่ยว ควรเขียนชื่อเด็ก ชื่อผุ้ปกครอง และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่ติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงของเด็ก

                2. ระวังดูแลทรัพย์สินส่วนตัวของท่านอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก สวนนงนุช พัทยา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาธารณะที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้

                3. ควรนำน้ำดื่มติดตัวเข้าไปขณะเดินชมสถานที่ท่องเที่ยวใน สวนนงนุช พัทยา ด้วย เพราะถึงแม้จะมีต้นไม้เยอะอย่างไร แต่บ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน เดินชมสวนนานๆเข้าอาจสูญเสียเหงื่อ ควรดื่มน้ำชดเชย

                4. ดูแลบุตรหลานของคุณอย่างใกล้ชิด เมื่อเข้าสู้การแสดงบริเวณโรงช้าง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้น