ในปัจจุบันการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ช่วยทำให้ผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กๆได้ฝึกฝน ได้เติมแรงบันดาลใจและทำให้เรานั้นมองเห็นว่าในอนาคตตนเองจะต้องประกอบอาชีพแบบใดลักษณะใด และอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ที่เราอยากนำมารีวิวให้ฟังในวันนี้ คือ คิดส์ซาเนีย (Kidzania Bangkok) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้เด็กๆ สามารถแสดงบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ ในเมืองเสมือนจริงๆได้ เรียกว่าใครอยากเป็นหมอ เป็นนักดับเพลิง สามารถเป็นได้จริงที่ คิดส์ซาเนีย ข้อดี ประการหากคุณพาลูกหลานมาเที่ยวที่ คิดส์ซาเนีย มีดังนี้ค่ะ

 

1. ได้เรียนรู้อาชีพเสมือนจริง

ที่ คิดส์ซาเนีย มีอาชีพให้น้องๆได้เลือกเป็นมากมาย อาทิ นักดับเพลิง พนักงาน 7-11 นักประกอบเครื่องบินโบอิ้ง โดยน้องๆจะได้ใส่ชุดการทำงานจริง มีอุปกรณ์ต่างๆให้เล่นเสมือนจริง เช่น  นักดับเพลิงก็จะได้ดับเพลิงในอาคารจริงๆ การทำได้สัมผัสของจริงแบบนี้ จะทำให้เด็กๆมีประสบการณ์ตรงทันที มีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วม เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดมากกว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว

 

2. เด็กๆได้แรงบันดาลใจ

ในระหว่างที่น้องๆกำลังแปลงร่างเป็นอาชีพต่างๆนั้น ก็อาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำบางอย่างตามจินตนาการที่สร้างขึ้น และนั่นทำให้เด็กๆสามารถพัฒนาตนเองออกมาได้มากขึ้น  เช่น  ขณะซ่อมเครื่องบินก็อาจเกิดความรู้สึกที่ว่า ถ้าในอนาคตเขาได้เป็นนักบินจริงๆ ก็คงจะสนุกกว่านี้ ความคิดเล็กๆนี้ ก็จะกลายเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองจริงๆ

 

3. เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์การให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรมที่ คิดส์ซาเนีย ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กว่าการนำเวลาไปเล่นเกมหรือทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ช่วยพัฒนาเด็กๆให้โตขึ้น

 

4. ผู้ปกครองได้ร่วมทำกิจกรรมครอบครัว

ข้อดีประการที่ 4 คือเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ปกครองที่ คิดส์ซาเนียโดยเด็กๆสามารถทำกิจกรรมไปควบคู่กับการดูแลของผู้ปกครอง ทำให้เขาได้รับความรักและความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งจะกลายเป็นเกราะป้องกันภัยในทุกเรื่องให้กับเด็กๆทันที

 

5. ต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเด็กๆ

เมื่อถึงเวลาที่น้องๆนั่งเรียนหนังสือในห้องเรียน ประสบการณ์ที่ คิดส์ซาเนีย จะช่วยให้เด็กๆสามารถนำไปประยุกต์เข้ากับกิจกรรมที่โรงเรียน หรือการแสดงออกทางทักษะที่โรงเรียนได้ทันที  เช่น ภาวะความเป็นผู้นำ และการกล้าแสดงออก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะที่จำเป็นมากๆในอนาคต

คิดซาเนียร์ กรุงเทพ

 

ข้อดี ประการนี้จะเกิดขึ้นกับเด็กๆทันที หากเราใช้ช่วงเวลาในวันหยุดนี้พาลูกๆหลานๆของเรามาเที่ยวที่ คิดส์ซาเนีย  ดังนั้น เสาร์ – อาทิตย์นี้ ก็อย่าปล่อยให้ผ่านพ้นไปเฉยๆนะคะ พาลูกๆหลานๆมาเที่ยวที่ คิดส์ซาเนีย ไม่แน่ว่าในอนาคตเด็กๆอาจกลายเป็นบุคคลสำคัญในสายอาชีพนั้นก็เป็นได้จากการได้แรงบันดาลใจเมื่อมาที่ คิดส์ซาเนีย