ได้ขึ้นเมืองเหนือทั้งที่ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก็ต้องไปกราบไหว้ขอพรให้แก่ตัวเองได้มีความสุขตลอดทั้งปี ที่นับว่าเป็นวัดของเชียงใหม่ที่มีคนมานมัสการเป็นจำนวนมากครับ วัดแห่งนี้มีขึ้นชื่อว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ณ เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยวที่มีผู้คนรู้จักมากมาย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

1. ที่ตั้ง วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ที่ตั้งของ วัดพระธาตุดอยสุเทพ แห่งนี้มีทำเลที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันตกโดยประมาณ 14 กิโลเมตร และยังอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,053 เมตร อยู่ในเขตของตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพ ที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากวัดหนึ่งของประเทศไทย

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

2. ประวัติความเป็นมาของชื่อ ดอยสุเทพ

ประวัติความเป็นมาของชื่อ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งได้ขยายความว่า องค์พระเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง ที่มีชื่อว่า ดอยสุเทพ แต่เดิมแล้วเป็นที่อยู่อาศัยของฤาษี ที่มีนามว่า สุเทวะ ซึ่งเป็นภาษาบาลี จะมีความหมายว่า เทพเจ้าที่ดี จะตรงกับความหมายของคำว่า สุเทพ นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้วจึงได้ใช้ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งมาจากชื่อของ ฤาษี คือสุเทวะฤาษี นั้นเองครับ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

3. ในสมัยก่อน กับการขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

ในสมัยเมื่อก่อน ที่จะขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบันนี้  ทางเดินก็แคบ และไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพร และปีนเข้ามากมายที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมงกว่าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีคำเล่าขาดกันว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริงๆ ก็ไม่มีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ กันครับ

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

4. เอกลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ

เอกลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ แห่งนี้ก็คือ บันไดนาค เป็นสิ่งที่มีความสวยงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่าและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมานมัสการพระบรมธาตุแห่งนี้ พร้อมทั้งได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของด้านบันได้นาคกันอีกด้วย

 

นับได้ว่าเมืองเชียงใหม่ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาให้สำหรับได้ นมัสการกัน ณ วัด พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมีความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของวัดดอยสุเทพ คือ เป็นทางขึ้นที่เป็นบันไดนาค ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากในด้านของศิลปะ

credit : http://board.postjung.com/589444.html

credit : www.rukbarn.com/tips-สถานที่เที่ยวสวยๆในเชียงใหม่-พระธาตุดอยสุเทพ

credit : https://sites.google.com/site/mryanatip/home/8-pi-mamae