จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่นภูเขา น้ำตก ทุ่งดอกไม้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัดวาอาราม หรือสถานที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เช่น เวียงกุมกาม หอศิลป์ แต่อีกหนึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยมอย่างมากนั่นคือการท่องเที่ยวสวนสัตว์ที่มีให้เลือกชมทั้งแบบสวนสัตว์เปิดกลางวัน และสวนสัตว์ตอนกลางคืน (Night safari) หรือที่  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  นั่นเอง

ยี่ราฟ Chiang Mai Night Safari

พื้นที่และการให้บริการ สวนสัตว์  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี  ที่เชียงใหม่เป็น สวนสัตว์ เปิดที่สามารถให้เข้าชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ถือเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเนื้อที่ 819 ไร่ อยู่ใกล้กับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ถือเป็นสวนสัตว์ของรัฐบาลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  เปิดทำการทุกวันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559 

ไนท์ซาฟารี , เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สามารถเที่ยวได้ทั้งวันเนื่องจากให้เข้าชมได้ทั้งแบบ  DAY SAFARI  และ  NIGHT SAFARI  ภายในนอกจากเป็นสวนสัตว์แล้วยังมีการแสดงน้ำพุดนตรี การแสดงเต้นระบำ และการแสดงเสืออีกด้วย  ภายในมีการจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 • Savanna Safari (South Zone) โซนแสดงสัตว์กินพืชที่มีการจำลองชีวิตสัตว์ในรูปแบบทุ่งหญ้าซาวันน่า
 • Predator Prowl (North Zone) โซนสัตว์ผู้ล่าที่ดุร้าย สามารถเข้าชมด้วยการนั่งรถชมสัตว์ที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม
 • Jaguar Trail (Walking Zone) ที่เป็นโซนการเดินท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าที่มีบรรยากาศเหมือนรอบทะเลสาปสวอนเลค

อาณาจักรซาวันนา Savanna safari (South Zone) 

โซนแสดงสัตว์หายาก มีรูปแบบการตกแต่งสวนคล้ายกับบรรยากาศทุ่งหญ้าซาวันนาแอฟริกา เรียกว่า สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี  ได้ลงทุนสร้างสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับความเป็นอยู่ของสัตว์มาก 

ไนท์ซาฟารี

 

อาณาจักรของผู้ล่า Predator Prowl (North Zone) 

โซนการจัดแสดงสัตว์ดุร้ายอย่างใกล้ชิดด้วยพาหนะแบบเปิดโล่งแต่มีระบบป้องกันภัยจากสัตว์ที่ดีเยี่ยมทำให้มองเห็นภายนอกได้อย่างชัดเจน ถือว่าเป็นหนึ่งใน ไฮไลท์ของ สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี  เชียงใหม่

เส้นทางชมธรรมชาติรอบทะสาปสวอนเลค Jaguar Trail (Walking  Zone) 

ที่มีการจัดสวนไม้ป่า ไม้ดอกและมีสัตว์ให้ได้เดินชมอย่างใกล้ชิดเสมือนกับแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

ไนท์ซาฟารี 

นอกจากนี้ ภายใน  เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี  ยังถือเป็นอีกที่หนึ่งที่มีสัตว์หลากชนิดหลายสายพันธุ์ให้ได้เลือกชมกันอย่างมากมาย โดยสามารถแบ่งเป็นหมวดใหญ่ ๆ ตามลักษณะของโซนการจัดแสดงต่าง ๆ เช่นกลุ่มของสัตว์กินพืช ได้แก่ ช้าง ยีราฟ ม้าลาย ฮิปโปเตมัส กระทิง ละมั่ง เลียงผา แรดขาว กลุ่มของสัตว์ที่มีลักษณะเป็นผู้ล่าแร้งดำหิมาลัย สิงโต เสือโคร่ง หมีควาย ไฮยีน่า จระเข้ 

และฝูงสัตว์ป่ากว่า 40 ชนิด รอบสวนธรรมชาติ เช่น นกฟลามิงโก้ ลิงกระรอก อุรังอุตัง ฮิปโปแคระ ม้าแคระ วาลาบี เสือ นอกจากนี้ภายใน สวนสัตว์ ไนท์ซาฟารี ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับน้ำพุดนตรี การแสดงเต้นระบำ และการแสดงเสืออีกด้วย

ไนท์ซาฟารี 

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี  ถือเป็นสวนสัตว์ของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยในระยะแรกอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดให้เป็นสวนสัตว์เพื่อการศึกษา

เน้นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และมีต้นแบบการทำสวนสัตว์เปิดในเวลากลางคืนมาจากประเทศสิงคโปร์ ภายในมีการแบ่งบริเวณพื้นที่ออกเป็นอาคารหลัก ทะเลสาป ร้านอาหารยีราฟ บริเวณของบ้านพัก โซนเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ดิจิตอล โลกของเด็ก อาณาจักรเสือ และโซนทางด้านเหนือด้านใต้ที่มีไว้นั่งสำหรับนั่งรถชมชีวิตสัตว์

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี  ถือเป็นสวนสัตว์ของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยในระยะแรกอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดให้เป็นสวนสัตว์เพื่อการศึกษา

เน้นทางด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และมีต้นแบบการทำสวนสัตว์เปิดในเวลากลางคืนมาจากประเทศสิงคโปร์ ภายในมีการแบ่งบริเวณพื้นที่ออกเป็นอาคารหลัก ทะเลสาป ร้านอาหารยีราฟ บริเวณของบ้านพัก โซนเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ดิจิตอล โลกของเด็ก อาณาจักรเสือ และโซนทางด้านเหนือด้านใต้ที่มีไว้นั่งสำหรับนั่งรถชมชีวิตสัตว์

ตารางการเปิดบริการและการแสดง

ไม่ว่าท่านจะไป  ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ตั๋วกลาวันหรือกลางคืน สิ่งที่ควรไปดูคือ การแสดงนักล่าแห่งรัตติการ เป็นนำสัตว์มาโชว์ แบบใกล้ชิดพร้อมสอดแทรกความรู้อีกทั้ง นำเสนอชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์อย่างเป็นที่น่าสนใจมากๆ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี pantip อ่านสรุป Review ที่เคยไปมา

วันนี้เรามี  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี pantip  มา review แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆค่ะ เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี  เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็น Highlight ของจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่ในการให้บริการที่มากถึง 819 ไร่

ภายในแบ่งโซนการให้บริการออกเป็นหลากหลายโซนไม่ว่าจะเป็นส่วนการแสดงน้ำพุดนตรี การแสดงเต้นระบำ และการแสดงเสือ

 

พื้นที่อาคารหลักที่ให้บริการ เช่น ห้องประชุม ลานกิจกรรม ทะเลสาปที่มีการแสดงน้ำพุดนตรี ร้านอาหารยีราฟบริการอาหารและบาร์ของสวนสัตว์ ที่มีทั้งอาหารจานเดียวหรือบุฟเฟ่ต์ บริเวณของบ้านพัก โซนเดินชมสัตว์ สวนสัตว์ดิจิตอลที่แสดงนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยี โลกของเด็ก

อาณาจักรเสือที่หาชมได้ยากทั่วโลก และโซนทางด้านเหนือด้านใต้ที่มีไว้นั่งสำหรับนั่งรถชมชีวิตสัตว์ ที่ถือเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ทำให้มีนักท่องเที่ยวติดใจเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก มาดูกัน ไนท์ ซาฟารี เชียงใหม่  รีวิว มีจุดไหนที่น่าสนใจ

และหากจะพูดถึงความน่าสนใจเข้าชม หรือเข้ามาท่องเที่ยว เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี  แล้วนั้น เพียงแค่เนื้อที่ขนาดใหญ่คงไม่เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวทั้งหมดได้

หากการยืนยันจากนักท่องเที่ยวที่เคยท่องเที่ยวนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่การันตีถึงความน่าสนใจได้เป็นอย่างดีส่งผลให้วันนี้บทความของเราจะขอรวบรวมความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งด้านที่ ชอบ และ ไม่ชอบ ของ เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี  มาเผยแพร่ ดังต่อไป

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี pantip  รีวิว ทางด้านที่ ไม่ชอบ เช่น

 • ค่าเข้าชมของชาวไทยและต่างชาติที่มีราคาไม่เท่ากันซึ่งในบางครั้งอาจก่อให้เกิดคำถามสำหรับผู้ที่พาเพื่อนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชม แนะนำว่าจอง บัตรเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ล่วงหน้าจาก ออนไลน์เอเจ้นก็จะช่วยประหยัดเงินได้มากอยู่ค่ะ
 • บางโซนที่เข้าชมมีกลิ่นไม่พึงประสงค์อาจเกิดจากมูลสัตว์ แหล่งน้ำ หรือเศษอาหาร ก่อให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ปล.อาจพกที่ปิดจมูก สำหรับผู้ใหญ่ไปเผื่อ ส่วนเด็กๆ เห็นสัตว์ก็คงลืมเรื่องกลิ่นอย่างแน่นอน
 • การเดินทางไปยังสวนสัตว์อาจยากหากไม่มีรถส่วนตัว แม้ว่าจะมีรถสาธารณะเดินทางผ่าน แต่ก็ยังไม่สะดวกสำหรับผู้ที่ไม่มีรถสำหรับเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องไปแบบครอบครัวที่มีขนาดใหญ่

ทางด้านที่ชอบ  เช่น

 • ชอบบรรยากาศในการจัดส่วนแสดงและสวนสัตว์โดยเฉพาะธีมปาร์ค ที่มีกิจกรรมให้ทำได้อย่างหลากหลาย
 • ชอบการจัดองค์ประกอบให้สามารถถ่ายรูปได้ออกมาสวยในทุกโซน และสามารถชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด
 • เป็นสวนสัตว์เปิดที่มีความน่าสนใจสามารถเที่ยวได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งในแบบส่วนตัวและครอบครัว

ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ ถือเป็นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้เข้าชมกลุ่มไหน

เชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี ถือเป็นที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับผู้เข้าชม ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัว แบบส่วนตัวหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัว ที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถชมสัตว์ การถ่ายภาพ และการชมการแสดงจากเหล่าสัตว์แสนรู้

การแสดงน้ำพุดนตรี หรือการรับประทานอาหาร ที่มีให้เลือกทั้งแบบจานเดียว หรือแบบุฟเฟ่ต์ มุมส่วนตัวสำหรับเด็กๆ ในโซนโลกของเด็ก ที่ถือเป็นอีกหนึ่งมุมโปรดให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมสนุกๆ ไปจนถึงการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในรูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้การใช้ชีวิตสัตว์แบบดิจิตอล

ราคาบัตรไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ค่าเข้าชมในแต่ละโซนและการจองตั๋ว

สำหรับผู้ที่ต้องการไปท่องเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี หรือต้องการที่จะหาข้อมูลเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว เรามีข้อมูลเกี่ยวกับ  ราคาบัตรไนท์ซาฟารีเชียงใหม่   มีอัตราค่าเข้าชมแบ่งตามพื้นที่ ดังต่อไปนี้

ราคาบัตรไนท์ซาฟารีเชียงใหม่

ในโซนเดินชมสัตว์ หรือ Jaguar Trail Zone 

ราคาสำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 25 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น.

ค่าเข้าชมส่วนของ  Day Safari  (นั่งรถชมสัตว์เวลากลางวันและเดินชมสัตว์ในสวน)

ราคาสำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก 500 บาท เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 15.00 – 16.30 น.

ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ ค่าเข้า ชมส่วน  Night Safari 

ราคาสำหรับคนไทย ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 125 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 800 บาท เด็ก 800 บาท เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 18.30 – 23.00 น.

ข้อยกเว้นของผู้เข้าชม

ได้แก่เด็กสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร เข้าชมฟรี ผู้ทุพพลภาพ พระภิกษุ – สามเณร ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

สำหรับผู้ที่ต้องการไปเที่ยวชมบรรยากาศและการใช้ชีวิตของบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  แต่ไม่แน่ใจ หรือมีความกังวลเรื่องการจองบัตรเพื่อเข้าชม หรือไม่ต้องการที่จะไปต่อคิวรอเพื่อซื้อบัตรด้านหน้านั้น

หากจะให้กล่าวถึงข้อดีของการจองตั๋วผ่านเว็บไซท์นี้ ก็สามารถสรุปได้ ดังนี้

 • ช่วยประหยัดเวลาในการซื้อบัตรและสะดวกกว่าการไปเข้าคิวรอซื้อหน้าเคาน์เตอร์
 • ชำระเงินง่ายแค่เพียงโอนผ่านธนาคารหรือจุดชำระที่กำหนดไว้
 • ได้ส่วนลดในราคาพิเศษ ไม่ว่าจะมาเข้าชมแบบคนเดียว หรือแบบหมู่คณะ รวมถึงการจองตั๋วเข้าชมของชาวต่างชาติ

 

 

บนความที่เกียวข้องกับ สวนสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  เพิ่มเติม

ท่องเที่ยวเขาดิน กับสัตว์นานาชนิด ที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่ กลางวัน จะเป็นอย่างไร แตกต่างจากกลางคืนไหม

สวนสัตว์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับสวนสัตว์เชียงใหม่

ค่าเข้าไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ กับที่อื่น / เขาเขียว