การเข้าสู่ระบบ Google Bard AI: วิธีใช้, วันที่เปิดตัว, การลงทะเบียน Bard Ai

Alphabet ได้ตัดสินใจเปิดตัว Google Bard AI ซึ่งเป็นการแข่งขันโดยตรงกับ ChatGPT ที่มีอยู่ใน Open AI ทั้งสองแพลตฟอร์มทำงานบนปัญญาประดิษฐ์และทำงานบนโมเดลเดียวกันเพื่อตอบคำถามด้วยวิธีการสนทนา ดังนั้นเราจึงมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับ Google Bard AI...