แนะนำเพื่อน

เชียงใหม่-ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ ซาฟารี เป็นสวนสัตว์กลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ตอนเย็นถึงกลางคืน เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารีถือว่าเป็นสวนสัตว์กลางคืนที่มีขนาดใหญ่เป็น 2 เท่า ของไนท์ซาฟารี สิงค์โปร์ สามารถเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
l_001

จำนวนตัวอักษรที่ใช้ไป: