เกี่ยวกับเรา

เริ่มต้นได้อย่างไร 

ปีพ.ศ. 2547 โดยพิมลพรรณ และกาญจนา ลาภยงยศ ได้จัดตั้ง บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด เนื่องจากเรามีประสบการณ์ จากการเป็นมัคคุเทศก์ อาชีพเป็นเวลานาน เรารักและชื่นชอบที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เปิดโลกเปิดประตูให้เห็นโลกกว้างและได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่าง เราชอบกิน ชอบเที่ยว เนื่องจากได้นำเสอนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเที่ยวประเทศไทย แต่เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ เรายังไม่รู้จักและเคยไปเที่ยวหลายๆแห่ง เราจึงอยากนำเสนอ ทำให้การเที่ยวเมืองไทย ให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวก จะทำเป็นนี้เขึ้นมา

แล้วเรามีอะไรมาเสนอ

Website Tour Thailand Booking ต้องการนำเสนอ แพ็คเกจทัวร์ การจองเรือสำราญ การจองตั๋วการแสดง และ ล่องเรือแม่น้ำจ้าพระยา และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยจัดให้มีการจองทัวร์ที่ง่ายและสะดวก ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน โดยท่านสามารถนำเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆ ไปใช้ได้โดยการพิมพ์ จากในระบบการจอง  รวมทั้งการค้นหาที่ท่านการจองโดยง่าย จากการแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเรียงข้อมูลตามจังหวัด ช่วยลดเวลาในการค้นหา

ปี 2561 เรายังไม่มี โปรแกรมทัวร์ ต่างประเทศและทัวร์ไทยมากนัก แต่เราจะพยายามรวบรวมและนำเสนอให้มากขึ้นค่ะ จะได้ค้นหาที่เดียวเลย

ความคาดหวัง

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้สร้างความสะดวกสบายแก่ท่านและช่วยให้เที่ยวได้ง่าย และรวดเร็วในราคายุติธรรม

เราเป็นสมาชิคหลายหน่วยงาน

ใบอนุญาต ททท. และ สมาคมไทยธุรกิจนำเที่ยว

บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 31/00844 ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พศ. 2553

สมาคมไทยธุรกิจนำเที่ยว

ATTA member

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ใบอนุญาตินำเที่ยว 

ใบอนุญาตินำเที่ยวต้องต่ออายุทุกๆ 2ปีค่ะ สามารถ เช็คใบอนญาติกับกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ

ใบจดทะเบียนพาณิชย์

TAT license , ตรวจสอบใบอนุญาตนำเที่ยว

ใบอนุญาติ SHA 

โครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เป็นโครงการความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสาธารณะสุข อนามัยจากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านการสธารณสุขผนวกกับมาตราฐานการให้บริการที่มี ที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และยกระดับ มาตราฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทย

สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลกระปรับปรุงสถานประกอบการตามาตราฐาน SHA โดยแบ่งเป็น 10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตราคาร/ร้านอาหาร ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทโรงลคร โรงมหรสพและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ทททใ เป็นผู้ทำหน้่ที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ โดยมีการระบุหมายเลขสัญลักษณ์ SHA ให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับมาตราฐานตรา SHA ทั้งนี้ สามารถเพิกถอนได้หากไม่สามารถรักษามาตราฐานได้

SHA เป็นมาตราฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามันเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นการตรวจสอบสถานประกอบการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว (POST Audit) จึงให้นักท่องเที่ยสหรือผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปผ่านระบบออนไลน์ที่ ททท.ได้จัดทำขึ้น

ใบอนุญาต