เกี่ยวกับเรา

เริ่มต้นได้อย่างไร 

ปีพ.ศ. 2547 โดยพิมลพรรณ และกาญจนา ลาภยงยศ ได้จัดตั้ง บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด เนื่องจากเรามีประสบการณ์ จากการเป็นมัคคุเทศก์ อาชีพเป็นเวลานาน เรารักและชื่นชอบที่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เปิดโลกเปิดประตูให้เห็นโลกกว้างและได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้รู้จักวัฒนธรรมที่แตกต่าง เราชอบกิน ชอบเที่ยว เนื่องจากได้นำเสอนนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเที่ยวประเทศไทย แต่เพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ เรายังไม่รู้จักและเคยไปเที่ยวหลายๆแห่ง เราจึงอยากนำเสนอ ทำให้การเที่ยวเมืองไทย ให้เป็นเรื่องง่ายและสะดวก จะทำเป็นนี้เขึ้นมา

แล้วเรามีอะไรมาเสนอ

Website Tour Thailand Booking ต้องการนำเสนอ แพ็คเกจทัวร์ การจองเรือสำราญ การจองตั๋วการแสดง และ ล่องเรือแม่น้ำจ้าพระยา และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยจัดให้มีการจองทัวร์ที่ง่ายและสะดวก ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน โดยท่านสามารถนำเอกสารการท่องเที่ยวต่างๆ ไปใช้ได้โดยการพิมพ์ จากในระบบการจอง  รวมทั้งการค้นหาที่ท่านการจองโดยง่าย จากการแบ่งข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และเรียงข้อมูลตามจังหวัด ช่วยลดเวลาในการค้นหา

ปี 2561 เรายังไม่มี โปรแกรมทัวร์ ต่างประเทศและทัวร์ไทยมากนัก แต่เราจะพยายามรวบรวมและนำเสนอให้มากขึ้นค่ะ จะได้ค้นหาที่เดียวเลย

ความคาดหวัง

 เราหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้สร้างความสะดวกสบายแก่ท่านและช่วยให้เที่ยวได้ง่าย และรวดเร็วในราคายุติธรรม

เราเป็นสมาชิคหลายหน่วยงาน

ใบอนุญาต ททท. และ สมาคมไทยธุรกิจนำเที่ยว

บริษัท แอลเจบิทซ์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ใบอนุญาตเลขที่ 31/00844 ลงวันที่ 4 เดือน ตุลาคม พศ. 2553

สมาคมไทยธุรกิจนำเที่ยว

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ใบอนุญาตินำเที่ยว 

ใบอนุญาตินำเที่ยวต้องต่ออายุทุกๆ 2ปีค่ะ สามารถ เช็คใบอนญาติกับกรมการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะ

ใบจดทะเบียนพาณิชย์